Zapisy na treningi NAKI na nowy rok szkolny 2022/23 Grupy Rekreacyjne:

 1/ Zapisy Dla „starych” zawodników, czyli tych ,którzy już uczęszczali na zajęcia treningowe w tym roku szkolnym. Ci zawodnicy mają pierwszeństwo w wyborze grup treningowych, właściwe nabory odbędą się we wrześniu i wtedy liczba miejsc w grupach będzie mocno ograniczona. Warunkiem zapisania się na nowy rok szkolny przez „starych ” bywalców jest wybranie grupy treningowej- plan treningów na rok szkolny 2022/23 kliknij tu  i wpłata składki za miesiąc wrzesień w wys. 170zł, składkę wpłacamy trenerom na treningu lub na konto kliknij tu. Przy wpłacie na konto należy podać imię i nazwisko zawodnika + wrzesien nazwę nowej grupy treningwej A,B, C… itd Wybranie grupy mozna skonsultować z trenerem Andrzejem podczas zajęć lub telefonicznie 604 532 547

 2/ Zapisy nowych zawodników. Właściwe zapisy dla nowych piłkarzy chcących trenować w Naki  odbędą się 1 i 2 września godz. 18.30 Nowe Nowoczesne Zadaszone Boisko Naki ul. Tuwima (na przeciwnko salonu Hyundai). Jednak jeśli ktoś juz jest zdecydowany może zapisać się wcześniej. Procedura wcześniejszego zapisania się dla nowego zawodnika jest następująca:  Należy wybrać grupę treningową (A,B,C…itp) plan treningów kliknij tu i wpłacić składkę w wys. 170zł za miesiąc wrzesień  na konto kliknij tu  z dopiskiem imie nazwisko zawodnika + rok urodzenia+ wrzesień + nazwa wybranej grupy (A,B,C…)oraz wypełnienie i przesłanie mailem: [email protected] lub sms-em deklaracji klubowej kliknij tu Wybranie grupy mozna skonsultować z trenerem Andrzejem telefonicznie 604 532 547. Więcej o zapisach dla nowych zawodników kliknij tu.

 Pierwwszy włąściwy  trening po wakacjach dla zawodników „starych”, którzy już chodzili na treningi  w roku ubuegłym odbędzie się w niżej podanych terminach, podczas treningu będzie można również doprezyzować przynaleznośc do danej grupy treningowej. Będzie to trening wspólny na którym będzie większa ilość zawodników. W II tygodniu września będziemy już chodzić na treningi zgodnie z planem treningowym wybranej grupy.

1.09.2022r ( czwartek) Zadaszone Boisko Naki ul. Tuwima

godz. 16.45   rocznik 2013 i starsi

2.09.2022r  (piątek) Zadaszone Boisko NAKI ul. Tuwima

godz. 16.45  rocznik 2014 i młodsi

Treningi Sierpniowe. W najbliższe wakacje wprowadzamy dla grup naborowych nowość polegającą na możliwości rozpoczęcia przez  chętnych zawodników treningów już w sierpniu. Treningi odbywać się będą w godzinach popołudniowych na boisku NAKI ul. Tuwima. W sieprniu będzie obowiązywał inny specjalny plan zajęć treningowych, ktory podamy już  wkrótce