Do końca tygodnia można zapisywaæ się na obóz w Czarnym Dunajcu. Warunkiem rezerwacji miejsca na obozie jest wpłata zaliczki w wysokości 200zł . Wpłat mozna dokonywaæ codziennie do czwartku w SP nr6 przy ul Gdyńskiej w godzinach 17.00-19.00 u trenera prowadzącego zajęcia.