Obowiązkowe zebranie informacyjne dla rodziców chłopców wyjeżdżających na obóz w Jantarze odbędzie się w dniu 16 sierpnia (poniedziałek) o godz. 19.00 w auli 100E Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie. Na zebraniu przekazane zostaną wszystkie ważne informacje dotyczące wyjazdu chłopców na obozy, będzie również możliwośæ spotkania sie z trenerami i wychowawczyniami, którzy będą się opiekowaæ  chłopcami. Przypominamy również o obowiązku wypełnienia i przesłania na adres klubu (pobierz adres kliknij tu) karty obozowej, którą pobieramy ze strony internetowej – pobierz katrę kliknij tu. Chłopcy , którzy chcieliby byæ ze swoimi kolegami w pokoju podczas obozu, zobowiązani są poinformowaæ o tym trenera Andrzeja (sms tel. 604 532 547).