Na Turniej NAKI dla zawodników z grup rekreacyjnych (zawodnicy z grup zaawansowanych niestety nie mogą grać) nasi zawodnicy mogą, a nawet powinni zaprosić swoich kolegów ze szkoły lub podwórka. Drużyny organizujemy na 10 minut przed turniejem. Jeśli ktoś zorganizuje sobie tylko część zespołu np. 2-3 zawodników to resztę zespołu na pewno przydzieli trener. Podobnie jeśli komuś nie uda się zorganizować żadnego zawodnika to jemu też trener bez problemu znajdzie ekipę, także wszyscy na pewno grać będą !!! Czas turnieju wynosić będzie ok. 3 godzin ! Tym razem zawodnicy przychodzą wg niżej podanego harmonogramu ustalonego wg roku urodzenia. Turniej podobnie „Rodzinne Granie” jest formą odrobienia treningów z ferii zimowych.

Rozgrywki odbędą  się w dniu 14 lutego (sobota – tydzień po feriach zimowych) tradycyjnie już w nowoczesnej sali sportowej Olsztyńskiego Seminarium przy ul. Hozjusza 15. Każdy rocznik przychodzi na swoją godzinę:

Rocznik 2002,03 i 04  – godz. 8.30-11.00

Rocznik 2005,06        – godz. 11.00-14.00

Rocznik 2007            – godz. 14.00-17.00

Rocznik 2008,09,10   – godz. 17.00-19.30

Za zwycięstwo wręczone zostaną pamiątkowe medale. P feriach odbedzie się również losowanie nagród za dobre oceny i zachowanie w szkole.